Pod taktovkou paní zimy

Termín prvního kurzu pro civilní zaměstnance NATO před vysláním do misí byl stanoven na 15.–22. březen 2013 a svádí k označení jako jarní. Ale všichni účastníci, včetně lektorů a instruktorů, pocítili na vlastní kůži vládu paní zimy.

28. běhu kurzu pro civilní zaměstnance NATO se zúčastnilo 25 pracovníků Aliance (z toho 6 žen) – představitelé 12 evropských zemí, Spojených států amerických, Kanady a Turecka – reprezentanti 10 organizací NATO.

Schéma kurzu se v letošním roce neliší od přecházejících let.

Studenti prošli teoretickou přípravou minového nebezpečí, topografie, základů přežití, první pomoci, chemické ochrany a ochrany vojsk. Získali informace o kulturních zvyklostech v islámských zemích, byli seznámeni s genderovými perspektivami jak je nastínilo NATO i jak postupovat a jak se chovat v jednáních s civilním obyvatelstvem za přítomnosti tlumočníka.

Následné cvičení v poli pod námětem prokázalo, jak si studenti osvojili a zapamatovali návody a rady z teorie a dokázali je využít v krizových situacích – při poskytování první pomoci raněným při autonehodě, při útoku improvizovaného nástražného zařízení na jejich vozidlo nebo při běžném putování terénem podle mapy a azimutu.

Asi málokdo ví, že studenti mají povinnost během kurzu všechno bedlivě sledovat, aby v závěru kurzu provedli zhodnocení jednotlivých přednášek a pracovišť. Hodnotí se dosažení cíle a pochopení tématu, metoda, jakou byly jednotlivé přednášky prezentovány a dostatek nebo deficit času, který byl tématům věnován. V měřítku hodnocení od 1 do 5, číslo 5 znamená nejlepší známku a podle statistiky, která je vedena od roku 2011, celkové průměrné hodnocení kurzu pro civilní zaměstnance NATO se stabilně pohubuje kolem hodnoty 4.

Nejen na číselné hodnocení je brán zřetel. Studenti se vyjadřují ke zlepšení a ke změnám jednotlivých témat. Mají možnost navrhnout téma, které by se mělo z programu kurzu vyškrtnout nebo naopak, které téma by se mělo do plánu kurzu začlenit.

Není tak časté, abychom zveřejňovali názory studentů. V dnešním článku mají čtenáři možnost přečíst si autentické hodnocení několika studentů:

Autentické hodnocení několika studentů

 

Překlad:
    Výcvik před vysláním do mise jsem shledal velice naučným nejen vzhledem k mému nasazení v misi, ale také pro moji každodenní činnost v běžném životě.
 
    Strávil jsem 3 roky v aktivní válečné zóně a zapůsobilo na mě, jakým detailům a stupni reality začleněným do programu kurzu instruktoři věnovali pozornost. Všichni ukázali velikou vášeň, s jakou se věnují svojí práci, a nadšení, aby předali svoje dovednosti příslušníkům kurzu. Zatímco zaměstnání na učebně byla zajímavá, praktický výcvik byl naše šance využít všechno, co jsme se naučili, aktivně. Podle mých zkušeností mohu říci, že simulované situace byly nastavené dobře a velmi reálné. Jsem vděčný za příležitost naučit se novým dovednostem a posílit mé prvotní znalosti o nasazení v operacích.
 
    Výcvik byl velmi dobrá příprava na to, co můžeme očekávat během nasazení v misi, což mě dodalo větší sebejistoty.

Slavnostní ukončení kurzu se tradičně konalo na zámku Slavkov, kde studenti obdrželi certifikát o vykonání kurzu a pamětní minci z rukou náčelníka štábu Velitelství výcviku – Vojenské akademie plk. gšt. Ing. Milana Marka a náčelníka Odboru výcviku plk. gšt. Ing. Karla Klinovského. Přítomen byl také místostarosta města Slavkov u Brna pan Jiří Doležel a zástupce ředitele zámku Slavkov pan Jiří Blažek.

 

Poslední den kurzu byl pro studenty cestovní, všichni se vydali na cestu do svých domovů a na svá pracoviště.

 

Celý tým Oddělení přípravy speciálních kurzů jim přeje úspěch v práci, bezpečný pobyt v misích a šťastný návrat.