Příprava civilního personálu NATO v roce 2015

Rokem 2015 vstupujeme do devátého ročníku přípravy civilního personálu NATO ve Vyškově. I pro tento rok jsou plánovány čtyři běhy „NATO Civilians Pre-deployment Course“, a to v následujících termínech:

  • 20.3.-27. 3. 2015
  • 26.6.-3. 7. 2015
  • 11.9.-18. 9. 2015
  • 6.11.-13. 11. 2015

Bližší informace najdete v přiložených „Joining Instructions“.