Program a všeobecné informace pro rok 2017

Pro rok 2017 jsou opět plánovány čtyři běhy kurzu. Podrobnosti ohledně termínů, registrace, vybavení atd. jsou uvedeny v přiložených Joining Instruction. Při plánování cesty do/z Vyškova prosím vezměte v úvahu následující skutečnosti:

  • Cesta přes Prahu. VeV – VA poskytuje přepravu z/na letiště Praha. Náš autobus zpravidla přijíždí na letiště asi v 10:30 hod. Podle plánu má odjezd z letiště v 11:00 hod. Aby bylo zajištěno, že autobus přijede do Vyškova včas pro ubytování účastníků a zahájení jejich příjmu podle plánu, autobus NEBUDE čekat na žádný let, jehož přistání je plánováno později než v 10:50 hod. V případě, že přistání letu je plánováno do 10:50 hodin a, což se může stát, let je zpožděn, bude autobus čekat maximálně do 11:30 hod. Ti, kdo autobus nestihnou, musí zavolat Course Duty Officer (+420 724 692 987) a informovat ho jak se plánují dostat do Vyškova. Vezměte prosím v úvahu, že štáb kurzu bude v kasárnách k dispozici jen do 18:30 hod., takže po této době nebudete moci vstoupit do kasáren a ubytovat se.
  • Cesta přes Vídeň. Mezi Vídní a Brnem je dobré vlakové a autobusové spojení. VeV – VA vás může vyzvednout na vlakovém nebo autobusovém nádraží v Brně za předpokladu, že tam dorazíte nejpozději do 14:00 hod. Toto je nutné zkoordinovat se štábem kurzu. V den odjezdu budete muset ubytování uvolnit nejpozději v 08:30 hod. a VeV – VA vám na vaši žádost může zabezpečit přepravu do Brna.
  • Cesta přes Brno. VeV – VA vás může vyzvednout na letišti v Brně za předpokladu, že tam dorazíte nejpozději do 14:00 hod. Toto je nutné zkoordinovat se štábem kurzu. V den odjezdu budete muset ubytování uvolnit nejpozději v 08:30 hod. a VeV – VA vám na vaši žádost může zabezpečit přepravu do Brna.